Tetrachrom

Van september 2020 tot september 2022 werkte Benfury aan de ontwikkeling van een nieuwe choreografische creatie. Onderbroken door verschillende residenties volgde het experimentele project verschillende trajecten.

De eerste residenties, begin 2021, in de Hageltoren, waren het begin van dit lange onderzoek. Benfury en zijn team analyseerden verschillende sportbewegingen, met name met de hulp van sportanimatoren van buurtverenigingen (Mohamed Allouchi & Hajar Loudiy) om het choreografische karakter ervan te accentueren.  Tijdens deze momenten heeft  Sylvain Anciaux, fotograaf, dit choreografisch onderzoek gedocumenteerd.

Einde van de residentie – 5 blokken – mei 2021 – © Sylvain Anciaux    

Interview met Sinam Prawerman, beeldhouwer, danser en kostuumontwerper voor Tetrachrom

Residentie in de Hageltoren – februari 2021 – © Sylvain Anciaux  

In mei 2021 openden Benfury en zijn gezelschap hun residentie door een choreografie in situ voor te stellen, op de site van de 5 blokken. Elke danser stelde een choreografische tocht voor in deze openbare ruimte. Door deze momenten van herhaling in de ruimte kon de choreograaf karakteristieke elementen verwerken: schotelantennes en vogels. Benfury gebruikte ook het stadsmeubilair ter plaatse om de choreografie te begeleiden: bomen, een rooster van een vitrine …

interview de Benfury, chorégrahe de Tetrachrom

Tijdens de laatste residentie, in september 2022, in het MAD konden de laatste details worden uitgewerkt en konden de bewegingen van de dansers worden aangepast aan de maskers, ontworpen door Sinam Prawerman, danser en beeldhouwer. De maskers geven duidelijk de inspiratie van de choreograaf aan: vogels, alomtegenwoordig bij de 5 blokken.

Tetrachrom a été pensée comme une chorégraphie déambulatoire dans l’espace extérieur des 5 blocs. Benfury et son équipe ont élaboré une danse hybride, inspirée du paysage urbain bruxellois. Intitulée Tetrachrom (qui voit 4 couleurs), la chorégraphie renvoie à la vision des pigeons présents dans le quartier. La question de la perception des couleurs, du rapport à l’autre, du vivre-ensemble, mais également du mimétisme de cet oiseau invasif traversent la réflexion du chorégraphe. En rassemblant des danseur·euse·s qui ne se connaissaient pas à l’origine, Benfury a pensé, une chorégraphie qui met en lumière les singularités de chacun·e. 

sinam posture masque

Residentie bij MAD – september 2022

Danser/choreograaf: Benfury
Dansers: Béatrice Debrabant, Sinam Prawerman, Natalia Velabona, David Scarpuzza
Componist: Maxime Pichon
Kostuumontwerp: Sinam Prawerman

Van september 2020 tot september 2022 werkte Benfury aan de ontwikkeling van een nieuwe choreografische creatie. Onderbroken door verschillende residenties volgde het experimentele project verschillende trajecten.

De eerste residenties, begin 2021, in de Hageltoren, waren het begin van dit lange onderzoek. Benfury en zijn team analyseerden verschillende sportbewegingen, met name met de hulp van sportanimatoren van buurtverenigingen (Mohamed Allouchi & Hajar Loudiy) om het choreografische karakter ervan te accentueren.  Tijdens deze momenten heeft  Sylvain Anciaux, fotograaf, dit choreografisch onderzoek gedocumenteerd.

Residentie in de Hageltoren – februari 2021 – © Sylvain Anciaux  

In mei 2021 openden Benfury en zijn gezelschap hun residentie door een choreografie in situ voor te stellen, op de site van de 5 blokken. Elke danser stelde een choreografische tocht voor in deze openbare ruimte. Door deze momenten van herhaling in de ruimte kon de choreograaf karakteristieke elementen verwerken: schotelantennes en vogels. Benfury gebruikte ook het stadsmeubilair ter plaatse om de choreografie te begeleiden: bomen, een rooster van een vitrine …

Einde van de residentie – 5 blokken – mei 2021 – © Sylvain

Tijdens de laatste residentie, in september 2022, in het MAD konden de laatste details worden uitgewerkt en konden de bewegingen van de dansers worden aangepast aan de maskers, ontworpen door Sinam Prawerman, danser en beeldhouwer. De maskers geven duidelijk de inspiratie van de choreograaf aan: vogels, alomtegenwoordig bij de 5 blokken.

sinam posture masque

Residentie bij MAD – september 2022

Interview met Sinam Prawerman, beeldhouwer, danser en kostuumontwerper voor Tetrachrom

interview de Benfury, chorégraphe de Tetrachrom

Tetrachrom is opgevat als een choreografie die door de buitenruimte van de 5 blokken beweegt. Benfury en zijn team ontwikkelden een hybride dans, geïnspireerd op het Brusselse stedelijke landschap. Onder de titel Tetrachrom (een zicht met 4 kleuren), verwijst de choreografie naar het zicht van vogels die in de buurt aanwezig zijn. De kwestie van de perceptie van kleuren, maar ook van de mimicry van deze invasieve vogel, is niet zonder politiek standpunt van de choreograaf. Door dansers samen te brengen die elkaar aanvankelijk niet kenden, heeft Benfury een choreografie bedacht die de eigenheid van elk van hen belicht.

interview de Sinam Prawerman, sculpteur, danseur et costume designer pour Tetrachrom

Danser/choreograaf: Benfury
Dansers: Béatrice Debrabant, Sinam Prawerman, Natalia Velabona, David Scarpuzza
Componist: Maxime Pichon
Kostuumontwerp: Sinam Prawerman