Over

Kunst omarmt het tijdperk waarin zij is ingebed. Ze luistert naar de noden, de uitdagingen, de behoeften ervan.

nuitblanche volgde deze golf van verandering. Het evenement waarbij een Brusselse wijk tot in de vroege uurtjes meegesleept werd, had een bijzonder cachet. Maar het ontbrak aan betrokkenheid van de buurtbewoners, een betrokkenheid die men wilde creëren. Met het oog daarop was het goed om nuitblanche in vraag te stellen. nuitblanche in 2022, voor wie en waarom?

“We droomden van een persoonlijker evenement waar sociale verbondenheid centraal zou staan. Een evenement waar de burgers van deze stad het creatieve proces in handen kunnen nemen, er deel van kunnen uitmaken”, aldus de schepen van Cultuur van de Stad Brussel.

Op basis van deze reflectie werd nuitblanche Art+People. Het behoudt de datum en de begeleiding van deskundige stadsdiensten, maar komt dichter bij de mensen. Alle mensen. Mensen die geïnteresseerd zijn in artistieke creatie, maar ook inwoners. Het zet de meer afgelegen of weinig bekende wijken van de stad Brussel in de kijker. Het promoot het immateriële erfgoed van een hoofdstad waar zo’n 180 nationaliteiten leven. Het evenement wordt om de twee jaar georganiseerd, zodat de creaties tijd hebben om vorm te krijgen en de inwoners zich het project eigen kunnen maken.

Binnen dit nieuwe concept wordt er een onderscheid gemaakt tussen het onderdeel Lab en het evenement Art+People by nuitblanche, dat traditioneel op de eerste zaterdag van oktober plaatsvindt. Het Lab is het verkennende deel. Het begint vooraf en zet de projecten op. Art+People by nuitblanche is het resultaat van deze participatieve artistieke opbouw. Dit nieuwe ritme heeft het mogelijk gemaakt om de verschillende stadia van creatie te tonen, ontmoetingen teweeg te brengen, verbondenheid te creëren en thema’s aan te snijden die de Brusselaars nauw aan het hart liggen.

Voor de eerste editie gingen de kunstenaars en het organiserende team aan de slag met de Zennewijk, zijn inwoners, zijn verenigingen, zijn handelaars en zijn emblematische locaties: van de 5 blokken (Papenvest), het historische sociale wooncomplex uit de jaren 1960 waar momenteel een uitgebreid renovatieplan plaatsvindt, tot het nu rustige Ninoofseplein, dat onlangs heringericht werd rond zijn lindebomen en Magrittefontein, langs het bucolische Bloemenhofplein, het onvermijdelijke basketbalveld van de Nieuwe Graanmarkt, een andere locatie die in de toekomst heraangelegd wordt, tot het Fontainaspark, de enige groene long van de wijk die recent werd uitgebreid, en dat altijd onlosmakelijk verbonden is geweest met de voetbalactiviteiten in de buurt. Te midden van veranderingen is deze minder toeristische wijk van Brussel evenzeer getekend door historische gebeurtenissen en ingrijpende omwentelingen, en het is precies dit bijzondere aspect dat wij in ons programma wilden benadrukken.

De tweede editie van Art+People vindt plaats in het eerste weekend van oktober 2024 en duurt voortaan drie dagen. Het team focust nu op de Marollen, een bekende Brusselse wijk waar momenteel een Duurzaam Wijkcontract wordt uitgerold en waarvan de verborgen pareltjes en schatten niet alleen op het Vossenplein te vinden zijn.

© Eric Danhier
© Marie Marquaire